Kto jest właścicielem kapitału?

Własność przekazanego kapitału:

Kredyt:

Przekazany kapitał jest oddany do czasowej dyspozycji kredytobiorcy, lecz nie jest on jego własnością. kredyt musi być wykorzystany na ściśle określony w umowie cel (wyjątek stanowią kredyty konsumpcyjne i gospodarcze, które w reguły udzielane są na pokrycie bieżących wydatków kredytobiorcy), a to wykorzystanie znajduje przez cały okres trwania stosunku kredytowego pod stałą kontrolą banku;

Pożyczka:

Przekazany kapitał staje się własnością pożyczkobiorcy. Udzielający jej nie może ingerować w sposób wykorzystania przedmiotu pożyczki.

Koszty udzielenia:

Na koszty kredytu składają się często prowizja i oprocentowanie naliczane od wysokości udzielonego kredytu. Pożyczka może być nieodpłatna, jednak na ogół liczone jest oprocentowanie i pobierana prowizja

Formy umów:

Przy kredycie zawsze zawierana jest umowa i jest ona obowiązkowa. Pożyczka nie wymaga takiej formy, chyba że wartość pożyczki przekracza 500 PLN wówczas powinna być zawarta.