Pożyczka hipoteczna

Z tego rodzaju finansowania mogą skorzystać wszystkie osoby, które są właścicielami wolnej od obciążeń nieruchomości – domu, mieszkania, biura oraz innych obiektów, które mogą stanowić dla banku lub firmy zabezpieczenie.

Pożyczka a kredyt hipoteczny

Z powodu nazwy, pożyczka hipoteczna często mylnie powiązywana jest z kredytem hipotecznym. Między oboma rodzajami finansowań występuje jednak kilka znaczących różnic:
– cel finansowania – w przypadku kredytu hipotecznego cała kwota musi zostać przeznaczona na cele remontowe lub budowlane. Środki pozyskane w drodze pożyczki hipotecznej mogą być z kolei przeznaczone na dowolny cel, którego nie trzeba ujawniać bankowi lub firmie,
– wkład własny – kredyt hipoteczny zobowiązuje kredytobiorcę do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10%. W przypadku pożyczki hipotecznej nie ma tego obowiązku,
– wysokość finansowania – bank lub firma udzielająca kredytu hipotecznego jego wysokość określa na podstawie zdolności finansowej kredytobiorcy, przy pożyczce hipotecznej pod uwagę bierze się wartość nieruchomości.

Kiedy można otrzymać wsparcie finansowe?

Pożyczka hipoteczna zazwyczaj ma charakter długoterminowy i najczęściej spłacana jest przez okres od piętnastu do dwudziestu lat. Chociaż zdarzają się sytuacje, w których wysokość finansowania może osiągnąć nawet 100% wartości nieruchomości, banki najczęściej udzielają pożyczek o wysokości 70-80% wartości domu, mieszkania czy biura będącego zabezpieczeniem.

Kolejnym atutem pożyczki hipotecznej jest niskie oprocentowanie. Należy jednak mieć na uwadze, że proces udzielania wsparcia jest czasochłonny i nie każdy będzie mógł z niego skorzystać. W procesie oceniania zdolności wnioskodawcy do spłaty zadłużenia, bank bardzo szczegółowo weryfikuje jego sytuację materialną, dochody oraz nieruchomość – wszystkie procedury mogą zatem potrwać nawet kilkanaście tygodni.