Linia kredytowa

Wzięcie kredytu w banku często umożliwia mniejszym firmom nabranie płynności finansowej. Jednak nie każde mikroprzedsiębiorstwo może sobie pozwolić na zwrócenie się do banku z prośbą o kredyt. Ograniczenia mogą wynikać np. z braku zabezpieczenia lub zbyt krótkiej historii kredytowej. W takiej sytuacji pomocna może być linia kredytowa, czyli udostępnienie przez bank limitu, do którego przedsiębiorca może się zadłużyć. Linia kredytowa bywa nazywana także kredytem odnawialnym, umożliwia ona bowiem wielokrotne wykorzystywanie udostępnionych pieniędzy.

Linię kredytową najczęściej bierze się na okres 12 miesięcy, przy terminowym regulowaniu wszystkich należności, banki zezwalają jednak zazwyczaj na przedłużenie umowy. Możliwość przedłużenia czasu umowy oraz elastyczność w doborze wysokości wsparcia finansowego sprawiają, że rozwiązanie to może być bardzo korzystne dla przedsiębiorcy. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że nierozważne korzystanie ze wsparcia, utrzymujące się wysokie saldo oraz nieregularne regulowanie należności finansowych mogą sprawić, że linia kredytowa będzie bardzo kosztowna.