Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny należy do długoterminowych kredytów bankowych (czyli udzielanych na okres powyżej jednego roku) z zabezpieczeniem w formie hipoteki ustanowionej na rzecz banku na prawie użytkowania wieczystego lub prawie własności nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla kogo i kiedy?

Choć w powszechnym przekonaniu po kredyt hipoteczny sięgają wyłącznie osoby prywatne, należy pamiętać o tym, ze jest on przeznaczony również dla firm. Udzielany jest on albo na zakup nieruchomości, albo na inwestycję budowlaną – wówczas wsparcie finansowe określa się jako budowlano-hipoteczne. Mimo że najczęściej tego rodzaju wsparcie finansowe udzielane jest na kupno mieszkania lub domu oraz budowę domu, zapożyczoną w ten sposób kwotę można przeznaczyć również na inne cele, między innymi remont domu już stojącego, dokończenie budowy domu, która została już rozpoczęta oraz na kupno mieszkania komunalnego lub zakładowego.

Wskazanie celu, na jaki pobierana jest kwota jest jednym z obowiązkowych zapisów, które muszą znaleźć się w umowie z bankiem. Ponadto w dokumencie powinny znaleźć się również informacje o wysokości udostępnionej kwoty, terminie spłaty i zasadach, na jakich ona się odbywa oraz wysokości oprocentowania.

Wysokość kredytu hipotecznego

Wysokość może być bardzo różna i zależy od różnych czynników. Najważniejszym aspektem, od którego zależy nie tylko wysokość przyznanego wsparcia, ale również to, czy w ogóle zostanie on klientowi przyznany, jest jego zdolność kredytowa. Przeanalizowana musi być również wartość nieruchomości, którą kredytobiorcę zamierza zakupić. W uproszczeniu wygląda to tak, że im wyższa jest zdolność kredytowa, tym większy kwotę można pobrać z banku.

Tak samo jak wysokość kwoty, również okres kredytowania uzgadniany jest indywidualnie. Przeciętnie wynosi on około dwudziestu pięciu lat, umowy mogą jednak obejmować zarówno kilkanaście, jak i kilkadziesiąt lat.

Hipoteka, która jest zabezpieczeniem kredytu, musi być wpisana do księgi wieczystej nieruchomości, która ma być nabyta za kwotę z tego rodzaju wsparcia finansowego. Posiadanie przez nieruchomość księgi wieczystej jest zatem koniecznym warunkiem decydującym o przyznaniu wsparcia przez bank. Zgodnie z umową i zasadami kredytu hipotecznego, bank może przejąć nieruchomość w momencie, gdy kredytobiorca przestanie spłacać miesięczne zobowiązanie względem banku.