Faktoring

W ostatnich latach faktoring jest najszybciej rozwijającą się usługą finansową w naszym kraju. Można opisać go jako wykup faktur z odroczonym terminem płatności przez faktora, którym w tym przypadku jest firma świadcząca usługi finansowe, czyli na przykład bank, wyspecjalizowana instytucja czy niezależna spółka. Poza faktorem w usługę zaangażowane są jeszcze dwa podmioty: faktorant, czyli firma korzystająca z usługi oraz dłużnik, czyli kontrahent faktorantów.

Obecnie przedsiębiorcy mają do wyboru dwa podstawowe rodzaje usługi Wyróżnia się faktoring:
– pełny (bez regresu) – polega na przejęciu przez firmę świadczącą usługę ryzyka niewypłacalności kontrahentów. W wariancie tym klient korzystający z usługi pozbywa się ryzyka braku zapłaty przez odbiorców,
– niepełny (z regresem) – jego cechą charakterystyczną jest wykup przez faktora należności bez przejęcia ryzyka niewypłacalności kontrahentów faktoranta. W tym przypadku to właśnie firma korzystająca z usługi jest odpowiedzialna za wypłacalność swoich klientów.

Ten rodzaj wsparcia finansowego jest korzystnym rozwiązaniem dla dużych i małych firm prowadzących sprzedaż usług lub towarów. Dzięki niemu możliwe jest szybkie pozyskanie pieniędzy z odroczonym terminem płatności i poprawienie stabilności finansowej firmy.