Kredyt inwestycyjny

Mimo że ten rodzaj wsparcia finansowego wymaga najczęściej pewnego wkładu własnego, kredyt inwestycyjny jest jednym z najchętniej wybieranych przez przedsiębiorców. Brak wkładu własnego może ograniczyć możliwości kredytobiorcy, nawet wówczas jednak rozwiązanie to może okazać się bardzo przydatne, przede wszystkim na początkowym etapie działalności firmy.

Na co można przeznaczyć środki?

Kredyt inwestycyjny jest udzielany na konkretny cel związany z działalnością przedsiębiorstwa. Może to być zakup nieruchomości, modernizacja biura, kupno środków transportu, urządzeń biurowych czy sprzętu komputerowego – w gruncie rzeczy wszystko, co może pomóc w rozwoju przedsiębiorstwa. Określenie konkretnego celu jest jednak istotne – banki najczęściej wymagają szczegółowych informacji dotyczących wykorzystania udzielanych przez nie funduszy.

Elastyczne podejście do klientów

Udzielaniu kredytu rzadko kiedy towarzyszą skomplikowane formalności, wskazanie celu, na jaki zostaną przeznaczone środki, jest najczęściej kluczowe dla podjętej przez bank decyzji. Kredytodawcy starają się raczej elastycznie podchodzić do każdego klienta – przy udzielaniu wsparcia bierze się pod uwagę specyfikację branży czy rodzaj działalności, które mogą mieć decydujący wpływ na wypłacalność klienta.

Kredyt inwestycyjny może być udzielany w całości, wypłacany w transzach lub przyjmować formę linii kredytowej. Przedsiębiorcy mogą również uzgodnić z bankiem to, jak przebiega spłata kredytu – może one przybierać postać równych rat kapitałowych lub równych rat sumarycznych. Część banków umożliwia również rozliczenia, które są ustalane indywidualnie z klientem.