Kredyt konsumpcyjny

Jest to kredyt bankowy udzielany na określone cele i potrzeby. Osoby, które najczęściej decydują się na skorzystanie z tego rozwiązania, swojej decyzji nie motywują tzw. życiową koniecznością, a po prostu chęcią szybkiego dostępu do środków finansowych potrzebnych do wykonania konkretnych czynności lub zakupienia artykułów przydatnych w codziennym funkcjonowaniu. W porównaniu do innych rodzajów zapożyczeń, to rozwiązanie charakteryzuje się łatwością uzyskania.

Remont łazienki, kupno sprzętów i urządzeń domowych – cel, na jaki bierze się kredy konsumpcyjny, może być różny, w dużej mierze od niego zależy wysokość kwoty, o jaką ubiega się klient. W przeciwieństwie jednak do zapożyczenia hipotecznego czy samochodowego, w tym przypadku nie trzeba się tłumaczyć bankowi, na co zostaną przeznaczone pożyczone środki.

Wysokość kredytu konsumpcyjnego jest ustalana indywidualnie z bankiem. Z perspektywy kredytobiorcy zależy ona przede wszystkim od celu, na jaki przeznaczony będą środki, bank będzie jednak zainteresowany wyłącznie możliwościami spłaty klienta. Przed podpisaniem umowy bank analizuje źródła dochodów klienta, ich wysokość i częstotliwość oraz inne dokumenty mogące świadczyć o sytuacji finansowej. Jeśli jednak historia karty kredytowej klienta nie działa na jego niekorzyść, wzięcie kredytu konsumpcyjnego jest raczej stosunkowo proste.

W kredycie konsumpcyjnym zabezpieczenie stanowią na ogół dochody osoby zapożyczającej pieniądze oraz poręczenia osób trzecich.