Kredyt obrotowy

Jest to rozwiązanie popularne przede wszystkim wśród małych i średnich firm oraz przedsiębiorstw, które potrzebują dodatkowych środków do finansowania swojej bieżącej działalności. Kredyt obrotowy może zostać zatem wykorzystany do pokrycia części kosztów zatrudnienia pracowników, kosztów administracyjnych czy zakupu wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania przedsiębiorstwa, zapasów, towarów czy środków do produkcji.

Rodzaje kredytu

Kredyt obrotowy jest nie tylko szybkim i prostym rozwiązaniem na chwilowy brak gotówki, ale również sposobem na przyspieszenie rozwoju przedsiębiorstwa. Zazwyczaj ten rodzaj finansowania przyznawany jest na okres dwunastu miesięcy, ale niektóre banki oferują również dłuższe kredyty. To wsparcie finansowe może przyjąć dwie formy:
– kredyt na rachunku bieżącym – bank przyznaje kredytobiorcy limit zadłużenia, z którego może on korzystać, gdy brakuje mu środków na firmowym koncie, atutem tego rozwiązania jest fakt, że nie trzeba każdorazowo informować banku o celu, na jaki potrzebne są finanse,
– kredyt na rachunku kredytowym – w tym przypadku bank wymaga szczegółowego opisania celu, na jakie przeznaczone będą środki. Spożytkowanie kwoty na inny cel może skutkować nie tylko żądaniem natychmiastowej spłaty zadłużenia, ale również nałożeniem kary.

Wysokość finansowania

Wysokość wypłacanej przez bank kwoty zależy od kilku czynników. Kredytodawca bierze pod uwagę m.in. cel, na jaki potrzebne są środki oraz sytuację firmy. Ocenia się nie tylko jej obecną kondycję, ale również perspektywy na przyszłość oraz jej staż na rynku. Znaczące mogą być również ewentualne, posiadane przez kredytobiorcę nieruchomości, które mogą być zabezpieczeniem dla banku.